Běh pro Slešťůvku 2022

2. ročník běhu pro začátečníky, nadšence i pravidelné běžce

termín: sobota 27. 8. 2022

Startovné závodu bude použito pro revitalizaci přírodní lokality Slešťůvka. Pořadatelem závodu je město Veverská Bítýška.

Hlavní závody:

Závod s hromadným startem pro všechny kategorie v 10:30 a 11:00 hodin

Dětské závody:

Starty dětských kategorií postupně od 9:30 hod.

Start/Cíl všech kategorií: ulice Na Bílém potoce, u mostku za Jarošovým mlýnem

Online registrace

od 1. 8. 2022 do 25. 8. 2022

www.championchip.cz

Registrujte se zde: https://championchip.cz/RegSystem/akce/Slest2022

Prezentace na místě:

Dětské kategorie závodu od 8:30 do 9:00 hod.

Hlavní závody:  dospělí od 8:30 do 09:30 hod.

Přihláška je platná až po zaplacení startovného. Závodníci, kteří nebudou mít k datu 26.8.2022 uhrazené startovné, budou ze startovní listiny vyškrtnuti a musí se přihlásit jako nově příchozí v den konání závodu. I když je možné startovné platit na místě, z časových a organizačních důvodů prosíme  o zaplacení startovného online.

Startovné:

Hlavní závod 100 Kč pro dospělé kategorie

číslo účtu pro platbu startovného: 94-3412641/0710

Dětské závody:

Bez povinného startovného.

Startovné je symbolické, pokud chcete přispět na Slešťůvku více, je to formou zaplacení vyššího startovného podle vašeho uvážení možné. Děkujeme všem donátorům.

Aktuální informace k závodu, pravidla a propozice:

vedoucí závodu: Jarmila Novotná, tel. 603 41 40 67, jarmilanovotna 376@gmail.com

www.obecveverskabityska.cz

Popis hlavní trasy 5/10 km

Hlavní trasa závodu vede různými terény, převážně po lesních nebo zpevněných cestách. Výškové převýšení trasy je 120 m, ale na trase se nevyskytují místa s extrémním stoupáním. První část závodu vede po polních a lesních cestách v lese „Za Obreitrovými“. Z lesa seběhnete znovu k Bílému potoku, který překročíte po lávce „Za garážemi“. Budete pokračovat směrem do Údolí Bílého potoka, za chovnými rybníky je otočka trasy, pokračujete stezkou „Za vilami“ až k hájence a okolo Kašparcovy louky zpět do ulice Na Bílém Potoce. 

Závěrečná část závodu vede po místní komunikaci, kde bude regulovaný provoz. I tak prosíme běžce o dodržování pravidel bezpečného provozu a oblečení s reflexními bezpečnostními prvky. Vhodná je terénní obuv.

Trasa závodu bude značená a na klíčových bodech trasy budou pořadatelé.  Okruh měří 5 km. Trasa je shodná pro 5 i 10 km, 10 km se běží dvěma okruhy.

Trasy dětských závodů

Trasy do 1000 m povedou ulicemi Na Bílém Potoce.

Pravidla závodu Běh pro Slešťůvku 2022

Přihlášením k závodu a zaplacením startovného závodník stvrzuje, že bez výhrad souhlasí s výše uvedenými propozicemi a pravidly závodu v plném rozsahu.