12 km

|

20 km

|

440 m

Z náměstí ve Veverské Bítýšce vyrazíme směrem na Hvozdec. Před Hvozdcem odbočíme u zastávky Hlinky doprava a po rozbité asfaltce okolo „Foralovy“ hájenky a okolo lesa se dostaneme do Veverských Knínic. Odtud po málo frekventované silnici přes křižovatku s hlavní silnicí od Ostrovačic pokračujeme rovně k Podkomorské myslivně a k památníku Pohádky Máje. Nad myslivnou cca 100 m je odbočka doleva a s kopce lesní cestou se dostaneme k Novým Dvorům k Vápenici. Po zelené značce se pak dáme okolo koňských stájí směrem do Hvozdce, kde před vesnicí odbočíme doprava směrem na Veverskou Bítýšku. Pěší turisté si trasu mohou zkrátit využitím autobusu.
Tuto trasu si můžete prodloužit: z Nových Dvorů směrem na Brno najdete v údolí potoka Veverka „Starou Prádelnu“ a odtud můžete dojít cestou do kopce na hrad Veveří, popř. ke kapli Matky Boží. Odtud zpět do Veverské Bítýšky mohou zdatnější cyklisté dojet buď terénem po červené značce a nebo po silnici do Veverské Bítýšky.

Délka trasy: pro cyklisty cca 20 km, převýšení 440 m, rozšíření trasy k hradu představuje navíc 6 km, převýšení 135 m

Trasa je vhodná i pro pěší turisty, je možné si ji zkrátit autobusem na cca 12 km.

ZAJÍMAVOSTI – co cestou uvidíme icon

krásné výhledy do krajiny

památník Pohádky Máje – dějiště románu Viléma Mrštíka

údolí potoka Veverka

hrad Veveří a kapli Matka boží – nejstarší památka v okolí

OBČERSTVENÍ icon

Veverské Knínice

Stará Prádelna

Photo