Jak dobře znáte

Veverskou Bítýšku?

Kolikátý ročník Běhu pro Slešťůvku se letos uskuteční v sobotu 27. 8. 2022?
Označte správnou odpověď:
Odpověď není správná, zkuste to znovu! Odpověď není správná, přečtěte si správnou odpověď
Gratulujeme, odpověď je správná, přečtěte si více o Veverské Bítýšce
Odpověď není správná, zkuste to znovu! Odpověď není správná, přečtěte si správnou odpověď
Správná odpověď:

Letos se uskuteční druhý ročník běhu pro začátečníky, nadšence i pravidelné běžce v sobotu 27. 8. 2022. Startovné závodu bude použito pro revitalizaci přírodní lokality Slešťůvka, proto je oficiální název závodu Běh pro Slešťůvku. Pořadatelem závodu je město Veverská Bítýška.

Závodí se jak v dětských kategoriích, tak v kategoriích dospělých – přihlášku lze podat on-line od 1. 8. do 25. 8. ZDE

Propozice závodu

 

Popis hlavní trasy 5/10 km

Hlavní trasa závodu vede různými terény, převážně po lesních nebo zpevněných cestách. Výškové převýšení trasy je 120 m, ale na trase se nevyskytují místa s extrémním stoupáním. První část závodu vede po polních a lesních cestách v lese „Za Obreitrovými“. Z lesa seběhnete znovu k Bílému potoku, který překročíte po lávce „Za garážemi“. Budete pokračovat směrem do Údolí Bílého potoka, za chovnými rybníky je otočka trasy, pokračujete stezkou „Za vilami“ až k hájence a okolo Kašparcovy louky zpět do ulice Na Bílém Potoce.

Závěrečná část závodu vede po místní komunikaci, kde bude regulovaný provoz. I tak prosíme běžce o dodržování pravidel bezpečného provozu a oblečení s reflexními bezpečnostními prvky. Vhodná je terénní obuv.

Trasa závodu bude značená a na klíčových bodech trasy budou pořadatelé.  Okruh měří 5 km. Trasa je shodná pro 5 i 10 km, 10 km se běží dvěma okruhy.

 

PŘEČTĚTE SI VÍCE O BÍTÝŠCE
Zábava i pro děti
Lodí po řece až do Brna
Navštivte camp Hana
Vydejte se po nových cyklostezkách
V Bítýšce to žije
Zajímavosti z historie města