Jak dobře znáte

Veverskou Bítýšku?

Jak se jmenuje mlýn ve Veverské Bítýšce, který je zároveň muzeem mlynářského řemesla?
Označte správnou odpověď:
Odpověď není správná, zkuste to znovu! Odpověď není správná, přečtěte si správnou odpověď
Odpověď není správná, zkuste to znovu! Odpověď není správná, přečtěte si správnou odpověď
Gratulujeme, odpověď je správná, přečtěte si více o Veverské Bítýšce
Správná odpověď:

Jarošův válcový mlýn je jediný dochovaný z původních 15 vodních mlýnů, které kdysi na obou březích Bílého potoka stávaly. Tento mlýn s kompletním a funkčním mlýnským vybavením se nachází přímo ve městě Veverská Bítýška, na levém břehu Bílého potoka a je veřejnosti plně přístupný. Je zde unikátní Muzeum řemesla mlynářského s raritním původním celodřevěným mlýnským vybavením, které názorně dokladuje, jakým způsobem se dříve tradičně zpracovávalo obilí a jak se ve starém vodním mlýně mlela mouka. Podle dostupných zdrojů stával na tomto místě již v roce 1635 tzv. mlýnek. Současný Jarošův mlýn byl do dnešní podoby postaven v roce 1938 a ve své době byl vybaven nejmodernější mlýnskou technologií a strojním zařízením od světoznámé firmy Josef Prokop a synové z Pardubic. V Jarošově mlýně jsou celoročně pořádány nejen prohlídky, ale i různé programy a tematické akce.

 

PŘEČTĚTE SI VÍCE O BÍTÝŠCE
Zábava i pro děti
Lodí po řece až do Brna
Navštivte camp Hana
Vydejte se po nových cyklostezkách
V Bítýšce to žije
Zajímavosti z historie města